Schreibwettbewerb 2021/2022

Kategorie A (1. Klassen)

1. Rang: Sarah Amacker, 1A (Stilles Wasser)
2. Rang: Anina Hischier, 1E (Sie)
3. Rang: Ladina Cina, 1B (Schatten der Illusion)

Kategorie B (2. & 3. Klassen)

1. Rang: Matteo Werlen, 2A (EinZug in den Krieg)
2. Rang: Veronika Menath, 2B (Jede Stunde zählt)
3. Rang: Fabian Franzen, 3A (Der Eschenwald)

Kategorie C (4. & 5. Klassen)

1. Rang: Sarah-Maria Heldner, 5A (Schebernherz)
2. Rang: Sereina Balmer, 4E (Mensch!)